Τρίτη, 8 Απριλίου 2008


Kara Walker: My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love - Hammer Museum, Los Angeles (February 17–May 11, 2008).

Δεν υπάρχουν σχόλια: