Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Laura Nyro, P.S.

Time and love / everybody / Time and love, / nothing cures like / Time and love / don’t let the devil fool you / here comes a dove / nothing cures like Time and love

(Ένας στίχος από το τραγούδι της "Time and love", έτσι για καλή Κυριακή...)

Δεν υπάρχουν σχόλια: