Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

To "κουνέλι" δεν θα ξανατρέξει...


"my concerns — to survive, to improve, to make my microcosms amusing to me and then to others, to fail, if fail I must, through neither artistic cowardice nor laziness, to catch all the typographical errors in my proofs, to see that my books appear in jackets both striking and fairly representative of the contents, to arrange words and spaces and imagined realities in patterns never exactly achieved before, to be able to defend any sentence I publish."
John Updike
Why I Write, 1974

Δεν υπάρχουν σχόλια: